Αλλαγές στη δομή του Στρατού

Συνποτική παρουσίαση των αλλαγών στην δομή του στρατού ξηράς από την αναδιοργάνωση που αποφασίστηκε τον ιανουάριο του 2002.

Προηγούμενη δομή Στρατού Ξηράς

Είδος Σχηματισμού / Συγκροτήματος / Μονάδας
ΕνεργέςΕπιστρατ.Σύνολο
Μείζονες Σχηματισμοί7-7
Μεραρχίες13-13
Ταξιαρχίες321042
Συγκροτήματα721789
Μονάδες447229676
Υπομονάδες179137316
Σύνολο7503931143

Νέα δομή Στρατού Ξηράς

Η νέα δομή προβλέπει σημαντική μείωση των ενεργών μονάδων με κατάργησή ή μετακύλησή τους από ενεργές σε κατάσταση εφεδρείας ή μειωμένης ετοιμότητας. Σύμφωνα με τα σχέδια των επιτελείων, το Στράτευμα αναπτύσσεται με κατεύθυνση την αντιμετώπιση της (μοναδικής, πέραν των ασύμμετρων) εξ Ανατολών απειλής και μειώνει την παρουσία του σε Μακεδονία - Ήπειρο λόγω των αλλαγών στα Βαλκάνια. Αιχμές είναι πλέον οι μονάδες των διακλαδικών Στρατηγείων (Δ' Σώμα Στρατού, ΑΣΔΕΝ, Αρχηγείο Στόλου και Τακτικής Αεροπορίας) και της Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης (πρώην B' Σώμα Στρατού).

Αντίθετα, οι μονάδες της Μακεδονίας και της Ηπείρου (κάτω από Ενιαία Στρατιωτική Διοίκηση), μετατρέπονται σε ενεργές και επιστρατευόμενες με αντικείμενο την αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας, όπως η λαθρομετανάστευση. Καταργείται η 1η Στρατιά στη Λάρισα και το Γ' Σώμα Στρατού (Θεσσαλονίκη) που έχει γίνει ΝΑΤΟϊκό και αργότερα και Ευρωπαϊκό Στρατηγείο - Επιτελείο, ενώ το Α' Σώμα Στρατού στην Κοζάνη μετατρέπεται σε επιστρατευόμενη μονάδα ως Στρατιωτική Διοίκηση Μακεδονίας - Ηπείρου.

Οι καταργήσεις ορισμένων μεγάλων σχηματισμών θα συνεχιστούν και συνολικά θα μειωθούν οι μεραρχίες κατά 8, οι ταξιαρχίες κατά 9 και τα συντάγματα καταδρομών κατά 3 και αλεξιπτωτιστών κατά 1. Οι καταργήσεις αυτές επιφέρουν αμέσως μείωση των αντιστρατήγων, υποστρατήγων και ταξιαρχών (κατά 3, 9 και 25 αντίστοιχα). Οι αλλαγές στο Ναυτικό και την Αεροπορία είναι πολύ μικρές.

Είδος Σχηματισμού / Συγκροτήματος / Μονάδας
ΕνεργέςΕπιστρατ.ΣύνολοΜείωση
Στρατιές000
Μείζονες Σχηματισμοί617-14%
Μεραρχίες9110-18%
Ταξιαρχίες281139-18%
Συγκροτήματα471966-35%
Μονάδες341249590-24%
Υπομονάδες139139278-24%
Σύνολο570420990

Το Γραφείο Τύπου του ΓΕΣ έδωσε στη δημοσιότητα δύο ακόμη ενδιαφέροντες πίνακες, με τις μονάδες που διαλύονται και τις μονάδες που μεταπίπτουν σε κατάσταση εφεδρείας ανά γεωγραφική περιοχή. Καμία επιστρατευόμενη Μονάδα δεν θα διαθέτει πλέον κύρια οπλικά συστήματα όπως άρματα, πυροβόλα, ΤΟΜΠ, βαριά υλικά και υλικά σύγχρονης τεχνολογίας που απαιτούν συνεχή και υψηλού επιπέδου συντήρηση.

Όλες οι Ενεργές Μάχιμες Μονάδες θα αποκτήσουν έως το Δεκέμβριο του 2005 στελέχωση:

  • Δυνάμεις άμεσης επέμβασης 100%
  • Λοιπές Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων 90-95%
  • Μηχανοκίνητες Μονάδες Πεζικού, Μονάδες Τεθωρακισμένων και Αεροπορίας Στρατού 75 - 80%
  • Μονάδες Πεζικού και λοιπές Μονάδες όπλων 65 - 70%

Στόχος των αρμοδίων για την αναδιοργάνωση είναι μέχρι το 2005 το αργότερο να έχουν περατωθεί τα νέα οργανωτικά σχήματα και δομές.

Γ.Ανδρουλάκης - 24 Φεβρουαρίου 2002

Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής