Ενδεικτικές αθλητικές δοκιμασίες

Όσοι έχουν δηλώσει ειδικότητα των Όπλων - Σωμάτων πλην Ειδικών Δυνάμεων (ανεξαρτήτως φύλου), εξετάζονται στα παρακάτω αγωνίσματα:

AΓΩΝΙΣΜΑΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Δρόμος 100 μέτρων16''
Δρόμος 1000 μέτρων4' και 20''
Άλμα σε ύψος με φόρα1,05 μέτρα
Άλμα σε μήκος με φόρα3,60 μέτρα
Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) [1]4,50 μέτρα

[1] Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι

Όσοι έχουν δηλώσει ειδικότητα των Ειδικών Δυνάμεων (ανεξαρτήτως φύλου), θα εξεταστούν στα παρακάτω αγωνίσματα:

AΓΩΝΙΣΜΑΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Δρόμος 100 μέτρων16''
Δρόμος 1 μιλίου7' και 30''
Άλμα σε ύψος με φόρα1,05 μέτρα
Άλμα σε μήκος με φόρα3,60 μέτρα
Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) [1]4,50 μέτρα
Κάμψεις και τάσεις των αγκώνων30 επαναλήψεις σε χρόνο έως 2'
Αναδιπλώσεις κορμού με χέρια στην ανάκαμψη και γόνατα διπλωμένα30 επαναλήψεις σε χρόνο έως 2'
Έλξεις σε μονόζυγο4 συνεχείς επαναλήψεις σε οποιαδήποτε λαβή

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα μίας (1) προσπάθειας στα παραπάνω αγωνίσματα, πλην των αλμάτων και των ρίψεων που έχουν δικαίωμα τριών (3) προσπαθειών.

Στο αγώνισμα της ρίψης σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου ορίζεται το άθροισμα της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψήφιους.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να επιλεγούν στις ειδικότητες Ειδικών Αποστολών (ΑΚ 9056), Τυφεκιοφόρου (ΑΚ 9058) και Νοσοκόμου Καταδρομών (9059), πρέπει απαραίτητα να γνωρίζουν σε καλό βαθμό κολύμβηση. Όσοι από αυτούς επιλεγούν στις προαναφερόμενες ειδικότητες θα δοκιμαστούν, μετά την κατάταξή τους, στην ελεύθερη κολύμβηση (50 μέτρα, χωρίς χρονικό περιορισμό).

Οι υποψήφιοι που έχουν δηλώσει ειδικότητα των Ειδικών Δυνάμεων σε περίπτωση που δεν επιτύχουν τα ελάχιστα όρια επίδοσης των επιπλέον αγωνισμάτων που προβλέπονται μπορούν να συνεχίσουν την επιλογική διαδικασία για τυχόν επιλογή τους σε άλλη ειδικότητα των Όπλων και Σωμάτων πλην Ειδικών Δυνάμεων. Όσοι από τους παραπάνω επιτύχουν στο αγώνισμα δρόμου ενός (1) μιλίου δεν απαιτείται να δοκιμαστούν στο αγώνισμα δρόμου 1000 μ.

Γ.Ανδρουλάκης - 25 Οκτωβρίου 2003

Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής