Μοριοδότηση Επαγγελματιών Οπλιτών

Το άρθρο αυτό μεταφέρθηκε στην ενότητα Αρχείο γιατί δημιουργήθηκε μία ηλεκτρονική φόρμα υπολογισμού μορίων ΕΠΟΠ με τα μόρια ανά πρκήρυξη.

Οι προκηρύξεις για την πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών περιλαμβάνουν επακριβώς τη μοριοδότηση ανάλογα με τα προσόντα του υποψηφίου, στην οποία περιλαμβάνονται οι ακόλουθες διατάξεις:

 • Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ λαμβάνουν: 450 μονάδες
 • Σπουδαστές ΑΕΙ-ΤΕΙ περατώσαντες τουλάχιστον το πρώτο (1ο) έτος: 250 μονάδες
 • Απόφοιτοι ΙΕΚ (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού) δημοσίων ή ιδιωτικών αναγνωρισμένων από την αρμόδια κρατική υππρεσία: 300 μονάδες
 • Απόφοιτοι Λυκείου παντός τύπου (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού): βαθμός αποφοίτησης Χ συντελεστή 10.5
 • Απόφοιτοι Β' τάξης Λυκείου παντός τύπου (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού): 100 μονάδες
 • Χρόνος προϋπηρεσίας στην ειδικότητα, αποδεικνυόμενος με επικυρωμένο αντίγραφο του ασφαλιστικού φορέα (υπολογίζεται ως προϋπηρεσία και η θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις μόνο στην ίδια ή αντίστοιχη ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων): για προϋπηρεσία τριών μηνών 50 μονάδες, έξι μηνών 100 μονάδες, εννέα μηνών 150 μονάδες, και πάνω από δώδεκα μήνες 250 μονάδες
 • Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις: 100 μονάδες
 • Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ειδικές μονάδες: 100 μονάδες
 • Γνώση κάθε ξένης γλώσσας σε επίπεδα LOWER ή αντίστοιχο: 80 μονάδες
 • Γνώση κάθε ξένης γλώσσας σε επίπεδο PROFICIEΝCY ή αντίστοιχο: 160 μονάδες
 • Κατοχή πτυχίου προγραμματιστή Η/Υ:
  • Από Σχολή AEI-ΤΕΙ: 40 μονάδες
  • Από ΙΕΚ: 25 μονάδες
  • Από ΤΕΕ: 20 μονάδες
 • Διαδικασία συνεντεύξεως μέχρι 200 μονάδες

Σε μία προσπάθεια να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποφάσισε την πριμοδότηση με 100 μόρια των ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό Επαγγελματιών Οπλιτών.

Γ.Ανδρουλάκης - 25 Οκτωβρίου 2003