Τελικές δοκιμές πριν την πτήση

Το μηχανικό, τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται στο Dryden Flight Research Center της NASA, ολοκληρώνει τις τελευταίες εργασίες και επίγειες δοκιμές πριν το τροποποιημένο Active Aeroelastic Wing (AAW) F/A-18A ξεκινήσει τις πρώτες του πτήσεις. Στόχος του δεύτερου αυτού σταδίου δοκιμών είναι η διαπίστωση κατά πόσον η νέα τεχνολογία μπορεί πραγματικά να χρησιμοποιηθεί για τον ασφαλή και βελτιωμένο έλεγχο των μελλοντικών και πιο ευέλικτων αεροσκαφών. Οι δοκιμές εδάφους που περιλάμβαναν μεταξύ άλλων και τον έλεγχο της δομικής σταθερότητας των πτερύγων ειδικότερα και του αεροσκάφους συνολικότερα, καθώς και τον έλεγχο ταλαντώσεως των πτερύγων, ξεκίνησαν τον Αύγουστο (2002) και ολοκληρώθηκαν στα μέσα Σεπτεμβρίου (2002). Ακολούθησαν οι τελευταίοι έλεγχοι πριν από την πτήση, η επανεκπαίδευση του προσωπικού με βάση τις νέες δοκιμές και η οριοθέτηση των νέων στόχων του προγράμματος, με αποτέλεσμα το πειραματικό αεροσκάφος να αναμένεται να πετάξει για πρώτη φορά κατά τα μέσα Οκτωβρίου (2002).

Έλεγχοι της δομικής αντοχής

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών στο έδαφος, το F-18 τοποθετήθηκε πάνω σε τρεις μεγάλους αερόσακους, ενώ ηλεκτρομηχανικοί ταλαντωτές διοχέτευαν ταλαντώσεις με διαφορετική ένταση και συχνότητα στις αεροελαστικές του πτέρυγες. Ο επιστημονικός εξοπλισμός που τοποθετήθηκε και αποτελείται από επιταχυνσιόμετρα και άλλους αισθητήρες, ανέλαβε να μετρήσει και να καταγράψει τις αντιδράσεις της πτέρυγας στις ταλαντώσεις που διέτρεχαν την άτρακτο του αεροσκάφους, ώστε να εντοπισθούν και να εξαλειφθούν, εάν υπάρχουν, τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στη δομή του F/A-18A. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών αυτών, τα υδραυλικά συστήματα του αεροσκάφους βρίσκονταν σε λειτουργία, όμως οι επιφάνειες ελέγχου του ήταν απενεργοποιημένες. Οι διεξοδικοί δομικοί έλεγχοι του αεροσκάφους που ακολούθησαν προσέθεσαν μία ακόμη παράμετρο στη διαδικασία, αφού τα πειραματικά συστήματα ελέγχου πτήσεως μπήκαν σε λειτουργία και δοκιμάστηκε η αλληλεπίδρασή τους με τη δομή του αεροσκάφους.

Οι πτητικές δοκιμές του ΑΑW θα ξεκινήσουν με μία σειρά από 30 έως 40 πτήσεις, όπου θα δοκιμασθούν διαφορετικές παράμετροι ελέγχου. Τα εργαστήρια Phantom Works της Boeing θα παραλάβουν τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών αυτών δοκιμών, για να ελέγξουν την απόδοση της πτέρυγας και του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου της, ενώ σε δεύτερη φάση θα ξεκινήσουν οι πτήσεις που θα αποδείξουν τις βελτιωμένες επιδόσεις της νέας, προηγμένης τεχνολογίας στο τέλος του 2003, ακριβώς εκατό χρόνια μετά την πρώτη πτήση του ανθρώπου. "Μέχρι σήμερα οι δοκιμές στέφθηκαν από επιτυχία, όμως η πραγματική πρόκληση για την νέα τεχνολογία που αναπτύσσουμε βρίσκεται στην έναρξη των πτητικών δοκιμών" εξηγεί ο Petere Flick. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την αμερικανική πολεμική αεροπορία (AFRL's Air Vehicles Directorate) και τη NASA (Office of Aerospace Technology) με 41 εκατομμύρια δολάρια, που θα επενδυθούν κατά τη διάρκεια των οκτώ συνολικά χρόνων που θα διαρκέσει.

Γ.Ανδρουλάκης - 20 Δεκεμβρίου 2002