Μελλοντικά σχέδια

Ένα άλλο προηγμένο παράδειγμα εφαρμογής της νανοτεχνολογίας, είναι η κατασκευή υφασμάτων με ίνες που θα διαθέτουν κοιλότητες, οι οποίες θα μπορούν να πληρωθούν με τα λεγόμενα ferrofluids. Πρόκειται για μαγνητικά σωματίδια, τα οποία οι επιστήμονες μπορούν να διατάξουν σε γραμμές εφαρμόζοντας σε αυτά κατάλληλα μαγνητικά πεδία. Με τον τρόπο αυτό, οι μελλοντικές στρατιωτικές στολές θα μπορούν να σκληραίνουν, δημιουργώντας νάρθηκες για τα τραυματισμένα μέλη των στρατιωτών. Τέλος, οι επιστήμονες σχεδιάζουν την πλέξη των συμβατικών ινών με οργανικά πολυμερή, τα οποία μπορούν να ανακλούν το φως μέσω της εφαρμογής κατάλληλου ηλεκτρικού ρεύματος. Η διάταξη αυτή θα μπορούσε να συνδυασθεί με ένα αισθητήρα φωτός, ώστε να αντανακλά το φως έτσι όπως αυτό θα περνούσε εάν ο στρατιώτης δεν το εμπόδιζε. Το οπτικό αυτό εφέ, πιστεύεται ότι θα αποτρέψει την οπτική παρατήρηση του μαχητή, με άλλα λόγια θα τον κάνει αόρατο!

Ο στρατιώτης του μέλλοντος

Οι παραπάνω ιδέες που προς το παρόν μοιάζουν με σενάρια επιστημονικής φαντασίας, οδηγούν πολλούς ερευνητές στο συμπέρασμα ότι έως το 2025 ο ατομικός εξοπλισμός κάθε στρατιώτη θα μπορεί να τον προειδοποιεί για τυχόν αιφνιδιαστικές επιθέσεις, ή να αλλάζει χρώματα ώστε να προσαρμόζεται στο φυσικό περιβάλλον! Τελικός στόχος είναι η κατασκευή μίας εξωτερικής διάταξης που θα λειτουργεί ως πανοπλία, γεγονός που θα προσδίδει κορυφαία ικανότητα επιβίωσης στο στρατιωτικό προσωπικό.

Εμπορικές εφαρμογές

Η χρηματοδότηση του νέου ινστιτούτου με 50 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα πέντε χρόνια θεωρείται ακόμη πολύ χαμηλή, αφού για τις συνολικές έρευνες στρατιωτικής τεχνολογίας το αμερικανικό πεντάγωνο δαπανά 8,8 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ακόμη όμως και αυτές οι δαπάνες δεν αντιπροσωπεύουν παρά μόλις το 2,7% των συνολικών στρατιωτικών δαπανών, που ανέρχονται στο ιλιγγιώδες ποσό των 328,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2002. Το γεγονός αυτό γεμίζει αισιοδοξία τους ερευνητές, που πιστεύουν ότι η παρουσίαση των πρώτων πρακτικών εφαρμογών της νανοτεχνολογίας, θα οδηγήσει στην αύξηση των χρηματοδοτήσεών τους επιταχύνοντας έτσι τη σχετική έρευνα. Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός έχει σημαντικές βλέψεις για την πώληση της σχετικής τεχνολογίας στον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που θα επιτρέψει τη γρήγορη απόσβεση των επενδύσεών του. Σύμφωνα με τον καθηγητή Mike Sennett, μέλος της ερευνητικής ομάδας του ινστιτούτου, η έρευνα για τη νανοτεχνολογία διαφέρει σημαντικά σε σχέση με το Internet που είχε επίσης αναπτυχθεί από τον αμερικανικό στρατό. Ενώ λοιπόν στην περίπτωση του διαδικτύου το εμπορικό ενδιαφέρον του προγράμματος ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτο, η νανοτεχνολογία μπορεί να βοηθήσει ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανιών στη βελτίωση των προϊόντων που παράγουν. Ας μην ξεχνάμε, ότι ακόμη και σήμερα η νανοτεχνολογία χρησιμοποιείται για την κατασκευή χιλιάδων προϊόντων, που εκτείνονται από παπούτσια έως ολόκληρα αυτοκίνητα.

Γ.Ανδρουλάκης - Σεπτέμβριος 2002