Εξοπλιστικό Πρόγραμμα Αεροπορίας

Το σύνολο των εξοπλιστικών προγραμμάτων της τρέχουσας 15-ετίας (για την περίοδο 2011-2025) ανέρχεται σε 373, τα οποία αντιπροσωπεύουν καταγεγραμμένες ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων. Από τα παραπάνω προγράμματα, το ΣΑΣΠ προτείνει την υλοποίηση των 71 πρώτων προγραμμάτων του πίνακα προτεραιοτήτων, ενώ το ΓΕΕΘΑ εγκρίνει την υλοποίηση μονάχα 31 προγραμμάτων λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις επιχειρησιακές ανάγκες αλλά και την παρούσα οικονομική συγκυρία.

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (€)ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ2918.144.011.494100%
ΓΕΕΘΑ2219.484.343,9041,6%
ΓΕΣ13400.558.927.624,829,2%
ΓΕΝ7355.290.281.694,625,9%
ΓΕΑ9593.979.505.690,243,3%

Παράλληλα, θεσπίστηκε ετήσια οροφή πληρωμών για εξοπλιστικά προγράμματα στα €850 εκατ., έτσι ώστε η σχετική δαπάνη να μην υπερβαίνει το 0,3% του ΑΕΠ. Πέρα από τα 344 προγράμματα που ενώ θεωρούνται αναγκαία δεν θα υλοποιηθούν, για τα 31 που εγκρίνονται το κόστος υπολογίζεται σε 13.717.771.494 ευρώ, όταν το οι μελέτες των επιτελείων ανεβάζουν το πραγματικό κόστος σε 18.144.011.494 ευρώ.

Τα κυριότερα εξοπλιστικά προγράμματα που έχουν συμπεριληφθεί στο τρέχον ΕΜΠΑΕ για το ΓΕΕΘΑ περιλαμβάνουν:

 • Συμμετοχή στην Κοινοπραξία BOC-HELIOS (€ 27.700.000)
 • Συμμετοχή 2015-2030 στο Δορυφορικό Πρόγραμμα MUSIS (€ 200.000.000)

Στόχος της Πολεμικής Αεροπορίας είναι η διατήρηση 300 σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών και τα κυριότερα εξοπλιστικά προγράμματα που έχουν συμπεριληφθεί στο τρέχον ΕΜΠΑΕ περιλαμβάνουν:

 • Εργοστασιακή Συντήρηση – Υποστήριξη Οπλικών Συστημάτων – Οχήματα Υποστήριξης Αεροσκαφών (€ 1.403.360.000)
 • Επαναπιστοποίηση-Απόκτηση Βλημάτων & Υλικών Όπλων ΠΑ (€ 166.190.000)
 • Απόκτηση Ελικοπτέρων Έρευνας Και Διασωσης (SAR) και Συναφούς Εξοπλισμού [Εξοπλισμού Πτήσης (F/S), Eπίγειο Σύστημα Εκπαίδευσης (GBTS)] (€ 180.000.000)
 • Aπόκτηση Εκπαιδευτικών Αεροσκαφών (€ 407.000.000)
 • Απόκτηση Αεροσκαφών για αναπλήρωση Απωλειών & Αντικατάσταση Α/Φ 2ης Γενιάς και Συναφούς Εξοπλισμού – Αναβάθμιση Υποδομών-Εγκαταστάσεις (€ 3.000.000.000)
 • Προμήθεια Πυραύλων Αέρος-Εδάφους (€ 100.000.000)
 • Προμήθεια Συστημάτων Βλημάτων Αεράμυνας Μακράς Ακτίνας (Hi-SAM) (€ 600.000.000)
 • Αναβάθμιση Αεροσκαφών F-16 Block 50 & 52 (€ 405.080.000)
 • Απόκτηση Συστημάτων Προσέγγισης με Radar (RAPCON) (€ 47.170.000)

Ως σήμερα έχουν αποφασισθεί/υλοποιούνται τα ακόλουθα προγράμματα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΥΜΒΑΣΗΚΟΣΤΟΣ (€)
05.12.2007προμήθεια 2 αεροσκαφών VIP (μέσω leasing)80.000.000
19.07.2005προμήθεια 30 F-16 Block 52+ [1]1.100.000.000
09.04.2003εκσυγχρονισμός 11 ραντάρ L-band25.000.000
09.04.2003προμήθεια 60 ASPIS II176.640.000
29.01.2003προμήθεια 12 C-27J Spartan [2]198.600.000
15.11.2002εκσυγχρονισμός A/A Βέλος84.100.000
19.08.2002προμήθεια 1 Gulfstream V35.100.000
19.08.2002προμήθεια 1 Legacy20.100.000
15.04.2002προμήθεια 3 PZL M-188S1.200.000
30.03.2002εκσυγχρονισμός 15 C-130H91.000.000
21.12.2000προμήθεια 4 Super Puma [3]61.600.000
10.03.2000προμήθεια 60 F-16 Block 52+1.240.830000

[1] Εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης 2008-2009

[2] Κόστος $272.000.000 και προαίρεση για 3 ακόμη αεροσκάφη. Αρχικά είχε σχεδιαστεί η προμήθεια 15 αεροσκαφών προς $526.000.000. Τα προγράμματα αντισταθμιστικών ωφελημάτων ανέρχονται σε $ 232.500.000.

[3] Προϋπολογισμός 19.000.000.000 δραχμές - τελικό κόστος 21.000.000.000 με προαίρεση για άλλα 2 ε/π