Εξοπλιστικό Πολεμικού Ναυτικού

Το σύνολο των εξοπλιστικών προγραμμάτων της τρέχουσας 15-ετίας (για την περίοδο 2011-2025) ανέρχεται σε 373, τα οποία αντιπροσωπεύουν καταγεγραμμένες ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων. Από τα παραπάνω προγράμματα, το ΣΑΣΠ προτείνει την υλοποίηση των 71 πρώτων προγραμμάτων του πίνακα προτεραιοτήτων, ενώ το ΓΕΕΘΑ εγκρίνει την υλοποίηση μονάχα 31 προγραμμάτων λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις επιχειρησιακές ανάγκες αλλά και την παρούσα οικονομική συγκυρία.

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (€)ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ2918.144.011.494100%
ΓΕΕΘΑ2219.484.343,9041,6%
ΓΕΣ13400.558.927.624,829,2%
ΓΕΝ7355.290.281.694,625,9%
ΓΕΑ9593.979.505.690,243,3%

Παράλληλα, θεσπίστηκε ετήσια οροφή πληρωμών για εξοπλιστικά προγράμματα στα €850 εκατ., έτσι ώστε η σχετική δαπάνη να μην υπερβαίνει το 0,3% του ΑΕΠ. Πέρα από τα 344 προγράμματα που ενώ θεωρούνται αναγκαία δεν θα υλοποιηθούν, για τα 31 που εγκρίνονται το κόστος υπολογίζεται σε 13.717.771.494 ευρώ, όταν το οι μελέτες των επιτελείων ανεβάζουν το πραγματικό κόστος σε 18.144.011.494 ευρώ.

Τα κυριότερα εξοπλιστικά προγράμματα που έχουν συμπεριληφθεί στο τρέχον ΕΜΠΑΕ για το ΓΕΕΘΑ περιλαμβάνουν:

  • Συμμετοχή στην Κοινοπραξία BOC-HELIOS (€ 27.700.000)
  • Συμμετοχή 2015-2030 στο Δορυφορικό Πρόγραμμα MUSIS (€ 200.000.000)

Tα κυριότερα εξοπλιστικά προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού που έχουν συμπεριληφθεί στο τρέχον ΕΜΠΑΕ περιλαμβάνουν:

  • Οπλισμός – Πυρομαχικά ΠΝ – Τεχνοεπισκευαστική Υποστήριξη Σκάφους (€ 418.500.000)
  • Επιτήρηση (€ 234.000.000)
  • Πρόσκτηση Αεροσκαφών Ναυτικής Συνεργασίας (ΑΦΝΣ) (€ 180.000.000)
  • Ναυπήγηση Νέων Φρεγατών (€ 2.100.000.000)
  • Προμήθεια Νέων Κατευθυνομένων Βλημάτων – Οπλισμός (€ 300.000.000)
  • Επικοινωνίες ΠΝ (€ 132.610.000)
  • Εκσυγχρονισμός Μέσης Ζωής (ΕΜΖ) Φρεγατών ΜΕΚΟ-200ΗΝ (€ 400.000.000)

Η κορωνίδα των εξοπλιστικών προγραμμάτων τα επόμενα χρόνια είναι η ναυπήγηση έξι νέων φρεγατών, με προϋπολογιζόμενο κόστος 2,1 δις ευρώ και διάρκεια προγράμματος από to 2006 έως 2017. O τελικός αριθμός των πλοίων θα καθοριστεί στο υπό έγκριση ΕΜΠΑΕ 2006-2010 και την παρούσα χρονική περίοδο είναι σε εξέλιξη ο καθορισμός των βασικών επιχειρησιακών απαιτήσεων των πλοίων από επιτροπή που συγκροτήθηκε με μέριμνα του Α' Κλάδου του ΓΕΝ. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει από τη ΓΕΝ / ΔΕΞ η εκπόνηση μελέτης επιχειρησιακών απαιτήσεων και προδιαγραφών επιδόσεων.

Ως σήμερα έχουν αποφασισθεί/υλοποιούνται τα ακόλουθα προγράμματα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΥΜΒΑΣΗΚΟΣΤΟΣ (€)
16.03.2009προμήθεια 5 αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας -- [1]
25.09.2008ναυπήγηση 2 ΤΠΚ Super Vita299.000.000
10.09.2008προμήθεια 4 μεταχειρισμένων Osprey$80.000.000
προμήθεια Περιπολικού Ανοιχτής Θαλάσσης31.576.000
30.10.2003εκσυγχρ. 4 Combattante ΙΙΙΑ155.100.000
22.08.2003προμήθεια 2 πυραυλακάτων268.160.554
15.01.2003προμήθεια 5 AS-365N345.600.000
25.11.2002εκσυγχρονισμός φρεγατών Standard381.000.000
20.11.2002εκσυγχρονισμός 2 ΤΠΚ4.400.000
20.11.2002προμήθεια 3 περιπολικών SAAR 479.400.000
04.06.2002εκσυγχρονισμός 3+1 υποβρυχίων
27.02.2001ναυπήγηση 3+1 Type 2141.251.000.000
21.12.2000προμήθεια 4 Super Puma61.600.000

[1] Περιλαμβάνεται προαίρεση για ένα καόμη αεροσκάφος και το συνολικό κόστος εκτιμάται στα €249.000.000.