Υπηρεσίες Δόκιμου Έφεδρου Αξιωματικού)

Χωρίς να αποτελούν αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, οι υπηρεσίες που εκτέλεσα κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής μου στο ΚΕΥΠ το καλοκαίρι του 1999 συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΥΠΗΡΕΣΙΑΩΡΕΣ
27/04/1999Εστιατόρια
01/05/1999Σκοπός ΚΠ 14:00-16:00, 00:00-02:00, 10:00-12:00
03/05/1999Σκοπός ΚΠ 18:00-20:00, 02:00-04:00
06/05/1999Θαλαμοφύλακας16:00-18:00, 00:00-02:00, 08:00-10:00
08/05/1999Θαλαμοφύλακας18:00-20:00, 00:00-02:00, 08:00-10:00
09/05/1999Σκοπός ΜΕΡΥΠ 18:00-20:00, 00:00-02:00, 08:00-10:00
11/05/1999Σκοπός Καύσιμα16:00-18:00, 22:00-00:00, 06:00-08:00
13/05/1999Θαλαμοφύλακας14:00-16:00, 22:00-00:00, 06:00-08:00
14/05/1999Περίπολο22:00-00:00, 06:00-08:00
17/05/1999Σκοπός Κινητή Γηπέδου (ΚΓ)18:00-20:00, 00:00-02:00, 08:00-10:00
20/05/1999Σκοπός Όπισθεν ΤΕΟ (ΟΤΕΟ)16:00-18:00, 00:00-02:00, 08:00-10:00
22/05/1999Σκοπός ΚΠ 20:00-22:00, 06:00-08:00
25/05/1999Θαλαμοφύλακας14:00-16:00, 22:00-00:00, 06:00-08:00
27/05/1999Σκοπός Καύσιμα20:00-22:00, 04:00-06:00
29/05/1999Σκοπός Καύσιμα14:00-16:00, 22:00-00:00, 06:00-08:00
01/06/1999Σκοπός ΚΠ 14:00-16:00, 00:00-02:00, 10:00-12:00
03/06/1999Σκοπός ΚΠ 18:00-20:00, 02:00-04:00
04/06/1999Σκοπός Καύσιμα14:00-16:00, 22:00-00:00, 06:00-08:00
06/06/1999Περίπολο14:00-16:00, 22:00-00:00
08/06/1999Σκοπός ΚΓ22:00-00:00, 04:00-06:00, 12:00-14:00
10/06/1999Σκοπός ΚΠ 20:00-22:00, 06:00-08:00
11/06/1999Επιφυλακή (Σκοπός Καύσιμα)12:00-14:00
12/06/1999Σκοπός ΚΠ 20:00-22:00, 06:00-08:00
13/06/1999Σκοπός ΜΕΡΥΠ 16:00-18:00, 00:00-02:00
14/06/1999Κτιριοφύλακας
16/06/1999Σκοπός Διοικητήριο (Δ)18:00-20:00, 02:00-04:00
17/06/1999Εστιατόρια
18/06/1999Σκοπός14:00-16:00, 00:00-02:00,10:00-12:00
21/06/1999Σκοπός ΚΠ 14:00-16:00, 02:00-04:00,10:00-12:00
23/06/1999Σκοπός Δ20:00-22:00, 02:00-04:00
24/06/1999Θαλαμοφύλακας18:00-20:00, 02:00-04:00,10:00-12:00
26/06/1999Σκοπός ΜΕΡΥΠ 20:00-22:00, 04:00-06:00,12:00-14:00
27/06/1999Σκοπός ΚΠ 22:00-00:00
29/06/1999Σκοπός Δ20:00-22:00, 04:00-06:00
01/07/1999Σκοπός18:00-20:00, 04:00-06:00
10/07/1999Σκοπός16:00-18:00, 02:00-04:00, 12:00-14:00
11/07/1999Σκοπός24:00-02:00
13/07/1999Θαλαμοφύλακας/Επιφυλακή00:00-02:00
24/07/1999Σκοπός16:00-18:00, 02:00-04:00, 12:00-14:00
27/07/1999Σκοπός00:00-02:00
29/07/1999Σκοπός14:00-16:00, 22:00-00:00