Στρατιωτικές υπηρεσίες

Η διαφορά της υπηρεσίας με την αγγαρεία, είναι ότι η πρώτη έχει άμεση σχέση με κάποιο στρατιωτικό καθήκον, όπως την ασφάλεια του στρατοπέδου και την τήρηση της τάξης. Αντίθετα, οι αγγαρείες περιορίζονται μόνο από την φαντασία των Αξιωματικών και δε φέρεις φυσικά όπλο ή στρατιωτική εξάρτηση κατά την εκτέλεσή τους.

Σκοπιά

Όλοι οι στρατεύσιμοι που φέρουν όπλο θα εκτελέσουν σκοπιά κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν την επιτήρηση ενός συγκεκριμένου χώρου (Χώρος Ευθύνης), ώστε κανένας να μην εισέλθει ή εξέλθει από το στρατόπεδο χωρίς άδεια, η εκτέλεση αναγνώρισης σε όποιον περιφέρεται εντός Στρατοπέδου και η αναφορά (μέσω τηλεφώνου) ασυνήθιστων περιστατικών (πυρκαϊές, ύποπτα άτομα ή αυτοκίνητα κλπ).

Η διάρκεια είναι από 2 εώς 4(!) ώρες, ανάλογα με τη δύναμη της Μονάδας. Ο σκοπός φέρει κράνος (εκτός περιόδους καύσωνα όπου εκδίδεται ανάλογη διαταγή), εξάρτηση, όπλο, ξιφολόγχη και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αλεξίσφαιρο γιλέκο. Πυρομαχικά μοιράζονται μετά την δύση του ηλίου, εκτός της Κεντρικής Πύλης (όλο το 24ωρο με πυρομαχικά), ευαίσθητων εγκαταστάσεων ή κατα τη διάρκεια έκτακτων μέτρων ασφαλείας.

Θαλαμοφύλακας

Η πιο εύκολη υπηρεσία. Καθήκον του θαλαμοφύλακα είναι η επιτήρηση του θαλάμου (υπεύθυνος για τα όπλα και τα προσωπικά αντικείμενα των στρατιωτών, καθαριότητα κλπ), ενώ τη νύκτα οφείλει να ξυπνάει τους σκοπούς και τα περίπολα. Πρέπει ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει πόσα όπλα και στρατιώτες διαθέτει ο θάλαμος (Δύναμη), πόσα(οι) βρίσκονται εντός θαλάμου (Παρόντες) και που βρίσκονται οι υπόλοιποι (Κωλυόμενοι).

Περίπολο

Το περίπολο είναι ουσιαστικά κινητή σκοπιά και τα καθήκοντα είναι όσα και του σκοπού. Εκτελείται από 2 άτομα που φέρουν όπλο, κράνος, εξάρτηση και ξιφολόγχη, οι οποίοι περιφέρονται -προκαθορισμένο δρομολόγιο- στο στρατόπεδο ελέγχοντας τον χώρο μεταξύ των σκοπιών, τους σκοπούς αν εκτελούν σωστά την υπηρεσία τους και επιπλέον τους αντικαθιστούν αν αυτοί αν αισθάνονται δυσφορία (ή πρέπει να κάνουν την ανάγκη τους!). Ο υπεύθυνος του περιπόλου λέγεται περιπολάρχης και ο δεύτερος ονομλαζεται βοηθός περιπολάρχη (ανεπίσημα περιπολόπουλο).

Επιφυλακή

Ένας αριθμός στρατιωτών παραμένει στο στρατόπεδο χωρίς να έχει υπηρεσία. Αποτελούν την επιφυλακή, ώστε αν συμβεί κάτι έκτακτο (εισβολή στο στρατόπεδο, πυρκαϊά κλπ), να υπάρχει ένας αριθμός προσωπικού άμεσα διαθέσιμος για να αναλάβει την αντιμετώπισή του. Λόγω έλλειψης προσωπικού, πολλές φορές -καταχρηστικά- οι στρατιώτες έχουν ταυτόχρονα επιφυλακή με κάποια άλλη υπηρεσία.

Δεκανέας Αλλαγής

Ο Δεκανέας Αλλαγής φροντίζει για την έγκαιρη και σωστή αντικατάσταση των σκοπών. Συγκεντρώνει τους σκοπούς, ελέγχει αν φέρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τους οδηγεί στις σκοπιές τους, ενώ ταυτόχρονα παραλαμβάνει τους παλιούς σκοπούς για να τους οδηγήσει στο θάλαμο. Λόγω έλλειψης στρατιωτών, τα περισσότερα στρατόπεδα δεν έχουν την πολιτέλεια να διαθέτουν Δεκανείς Αλλαγής, που όμως έχουν το σημαντικό καθήκον της σωστής (με αφάλεια) χορήγησης των πυρομαχικών και ο έλεγχος των όπλων.

Λοχίας Υπηρεσίας

Ουσιαστικά πρόκειται για τον βοηθό Αξιωματικού Υπηρεσίας. Συνήθως αναλαμβάνουν οι βαθμοφόροι (Λοχίες - Δεκανείς) και ελλείψει αυτών οι παλαιότεροι στρατιώτες του θαλάμου ή οι πιο μορφωμένοι.

Εκτός από τις παραπάνω υπηρεσίες, υπάρχουν και κάποιες άλλες που δεν εκτελούνται σε όλα τα στρατόπεδα, όπως οι ενέδρες.