Οργάνωση στρατού και παραγγέλματα

Ο Στρατός Ξηράς αποτελείται από τον Ενεργό Στρατό, την Εθνοφυλακή και την Εφεδρεία, ενώ διαιρείται σε Όπλα (τα οποία είναι μάχιμα) και σε Σώματα (τα οποία προσφέρουν Διοικητική Μέριμνα και Υποστήριξη στα Όπλα).

ΟΠΛΑΣΩΜΑΤΑ
Πεζικό
Τεθωρακισμένα
Πυροβολικό
Μηχανικό
Διαβιβάσεις
Τεχνικό
Εφοδιασμού Μεταφορών
Υλικού Πολέμου
Υγειονομικό

Υπάρχουν και άλλα Σώματα τα οποία δεν περιλαμβάνουν μονάδες εκστρατείας, όπως το Οικονομικό, το Σώμα Πληροφορικής, το Ταχυδρομικό, το Στρατολογικό και το Μουσικό Σώμα.

Οργάνωση στρατού

Ομάδα: Αποτελείται από 8 έως 12 άνδρες χωρισμένοι σε 2 ημιομάδες των τεσσάρων - Ομαδάρχης ορίζεται κληρωτός Υπαξιωματικός
Διμοιρία: Αποτελείται από 3 Ομάδες - Διμοιρίτης είναι μόνιμος Υπαξιωματικός, Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός, Ανθυπολοχαγός ή Υπολοχαγός
Λόχος: Αποτελείται από 3 Διμοιρίες - Διοικητής Λόχου είναι κατά κανόνα Λοχαγός ή Υπολοχαγός
Τάγμα: Αποτελείται από 5 Λόχους
Σύνταγμα: Αποτελείται από 2 τουλάχιστον Τάγματα

Στρατιωτική ορολογία

Αναφορά: Συγκέντρωση των στρατιωτών και αναφορά στον διοικητή για τους παρόντες και τους απώντες. Σε περίοδο πολέμου η Αναφορά καταγράφει τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και σε τραυματίες, με αποτέλεσμα να θεωρείται ιερή στιγμή
Αναφορά Φρουράς (ή σκέτο Φρουρά): Όπως παραπάνω, όμως συγκεντρώνονται μόνο οι στρατιώτες που έχουν ή είχαν υπηρεσία (π.χ. σκοπιά). Υπάρχουν δύο αναφορές φρουράς, μία το μεσημέρι λίγο μετά το φαγητό και μία το πρωί λίγο μετά το εγερτήριο
Κωλυόμενος: Ο στρατιώτης που δεν μπορεί να παρουσιαστεί στην Αναφορά, λόγω υπηρεσίας (π.χ. βρίσκεται σε σκοπιά) ή για άλλους, προβλεπόμενους λόγους.
Μόνιμα κωλυόμενος: Ο στρατιώτης που δεν μπορεί να παρουσιαστεί ποτέ στην Αναφορά, λόγω υπηρεσίας (π.χ. είναι γραφέας στο 1ο Επιτελικό Γραφείο ή μάγειρας) ή για άλλους, προβλεπόμενους λόγους.
Εθνόσημο: Μεταλλικό ή πάνινο σήμα, που απεικονίζει την ελληνική σημαία στεφανωμένη με δάφνες, και τοποθετείται στο πηλίκιο των στρατιωτικών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο στρατιωτικός χαιρετισμός απευθύνεται στο εθνόσημο και για το λόγο αυτό δεν χαιρετάμε "ακάλυπτοι"

Στρατιωτικά παραγγέλματα

Αλτ - Σημαίνει 'σταμάτα'
Αλτ, τις ει; - Σημαίνει "σταμάτα, ποιος είσαι;" και χρησιμοποιείται από σκοπούς για την αναγνώριση όσων πλησιάζουν στον χώρο ευθύνης τους
Παρά πόδα, αρμ - Το να φέρεις το όπλο από τον ώμο στο έδαφος, έτσι ώστε το κοντάκιο να είναι κάθετο προς αυτό (το έδαφος)
Επ' ώμου, αρμ - Το να φέρεις το όπλο στον αριστερό ώμο και να το υποστηρίζεις με το αριστερό χέρι. Οι περισσότεροι φαντάροι παθαίνουν έντονες μελανιές στον αριστερό ώμο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης (από τα συνεχή έπ' ώμου), όταν εκτελούν την άσκηση σωστά
Παρουσιάστε, αρμ - Χαιρετισμός με το όπλο. Από το έπ' ώμου, φέρνουμε το όπλο μπροστά μας, με την φλογοκρύπτη στο ύψος των ματιών και τη γεμιστήρα να κοιτά μακριά από εμάς