Οι νέες Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Σύμφωνα με τις νέες κατευθύνσεις, όπως αυτές εκφράστηκαν από τους αρμόδιους που συνέταξαν τις απαραίτητες μελέτες για το μέλλον του Ελληνικού Στρατού, ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα θα συνεχίσει να είναι πρωταρχικός και κυρίαρχος στις μελλοντικές επιχειρήσεις. Από πλευράς προσωπικού, η νέα δομή του ΣΞ προβλέπει:

 • Συνολική δύναμη 93.500 ατόμων περίπου (έναντι 116.000 σήμερα), δηλαδή μείωση του προσωπικού κατά 22.500 άνδρες και γυναίκες
 • Πρόσληψη 17.000 EΠΟΠ εντός της προσεχούς τριετίας (έχει ήδη προκηρυχθεί διαγωνισμός για την πρόσληψη και κατάταξη 4.700 EΠΟΠ μέσα στο Α' εξάμηνο του 2002)
 • Πολιτικό προσωπικό με προϋπολογισμένες ανάγκες σε 16.582 έναντι 7.272 που υπηρετούν σήμερα
 • Πρόσληψη από την ΕΛΑΣ 3.500 συνοριοφυλάκων για την αποδέσμευση του ΣΞ από την προκάλυψη

Για την ορθή αξιοποίηση του παραπάνω προσωπικού, προβλέπεται για τους EΠΟΠ η απονομή καίριων ειδικοτήτων οι οποίες λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης απαιτούν προσωπικό με πείρα και μακρό χρόνο εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης. Για το πολιτικό προσωπικό οι νέες προσλήψεις αναμένεται να συμπληρώσουν τις ελλείψεις και να δώσουν ικανοποιητική υποστήριξη στο σύστημα ΔΜ και κυρίως στην επάνδρωση των εργοστασίων και συγκροτημάτων. Οι συνοριοφύλακες θα υποστούν ειδική εκπαίδευση και θα κατοχυρώσουν το αίσθημα ασφαλείας στις παραμεθόριες περιοχές, ενώ παράλληλα ο θεσμός θα συνεισφέρει στην καταπολέμηση της ανεργίας στα σύνορα. Στόχος είναι έως το 2005 το 50% του ελληνικού Στρατού Ξηράς να απαρτίζεται από επαγγελματίες οπλίτες.

Οροφές Οπλικών Συστημάτων

Αποσύρονται σταδιακά τα κύρια οπλικά συστήματα παλαιάς τεχνολογίας παράλληλα με την προμήθεια σύγχρονων οπλικών συστημάτων και μέσων σε μικρότερους αριθμούς αλλά προσαρμοσμένα στις νέες επιχειρησιακές απαιτήσεις για ισχυρές και ευέλικτες δυνάμεις με αύξηση της μαχητικής ισχύος και διατήρηση της αποτρεπτικής ικανότητας και της άμεσης αντίδρασης. Οι αποσύρσεις θα γίνουν σε δύο περιόδους, η πρώτη μέχρι το 2005 και η δεύτερη μέχρι το 2010. Την περίοδο 2002 - 2005 αποσύρονται:

Στρατός Ξηράς

 • 325 Αρματα Μάχης (M-48 A5;)
 • 413 Πυροβόλα Μάχης (M-101Α1;)

Ο Ελληνικός Στρατός θα στηριχθεί σε 1.253 άρματα μάχης και 258 άρματα υποστήριξης μάχης. Τα ΤΟΜΠ θα μειωθούν από 2.180 μονάδες σε 2.115 μέχρι το 2015, ενώ τα ΤΟΜΑ διάφορων κατηγοριών παραμένουν στα 670. Τα πυροβόλα μάχης θα ανέρχονται σε 650 μονάδες, οι συστοιχίες MLRS στις 40, οι όλμοι στους 90 και τα αντιαρματικά μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς στα 1.900. Στα αντιαεροπορικά συστήματα του Στρατού HAWK και SHORADS έχουμε συνολικά 110 συστοιχίες.

Επίσης, το 2015 αυξάνεται ο αριθμός των επιθετικών ελικοπτέρων σε 40, μειώνονται τα ελικόπτερα γενικής χρήσης σε 76 και διπλασιάζονται σε 68 τα μεταφορικά ελικόπτερα. Προβλέπονται ακόμη 8 Εναέρια Μη Επανδρωμένα Συστήματα Τακτικής Αναγνώρισης (UAV) και ένας αριθμός που θα αποφασιστεί για νέα UAV και UCAV.

Πολεμικό Ναυτικό

 • 8 πλοία Κρούσεως (Charles F. Adams, Knox, Le Combattante II, Jaguar, Nasty ;)
 • 3 πλοία Επιτηρήσεως
 • 3 πλοία Υποστήριξης

Οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού θα περιοριστούν σε 12, όπως ακριβώς και των Τορπιλοπυραυλάκατων, ενώ θα απομείνουν 10 υποβρύχια. Τα ελικόπτερα ανθυποβρυχιακού πολέμου θα φθάνουν στις 14 μονάδες, οι κανονιοφόροι στις 12, τα ναρκοθηρευτικά σε 7 και τα πλοία γενικής υποστήριξης γίνονται 4. Ο εξοπλισμός του ναυτικού περιλαμβάνει επίσης 8 συστοιχίες κατευθυνόμενων βλημάτων και αντιαεροπορικής προστασίας, καθώς και μικρό αριθμό UAV και UCAV.

Πολεμική Αεροπορία

 • 71 Μαχητικά αεροσκάφη (Α-7;)
 • 24 Εκπαιδευτικά αεροσκάφη (T-33A, T-41;)
 • 7 Μεταφορικά αεροσκάφη (YS-11A, Do-28D-2, C-47;)

Η Πολεμική Αεροπορία έχει θέσει ως στόχο την διατήρηση 300 σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών.

Την περίοδο 2005- 2010 αποσύρονται:

Στρατός Ξηράς

 • 885 Αρματα Μάχης (M-60A1/A3 και Μ-48Α5 MOLF;)
 • 258 Πυροβόλα Μάχης (M-114 A1/Α2;)

Πολεμικό Ναυτικό

 • 4 πλοία Κρούσεως (Le Combattante IIa;)
 • 5 πλοία Επιτηρήσεως
 • 1 πλοία Υποστήριξης
 • 10 επικόπτερα (AB-212 Agusta Bell;)

Πολεμική Αεροπορία

 • 63 Μαχητικά αεροσκάφη (Α-7, F-4;)
 • 20 Εκπαιδευτικά αεροσκάφη (T-2E Buckeye;)
 • 9 Μεταφορικά αεροσκάφη (Do-28D-2;)
 • 15 ελικόπτερα
 • 6 συστοιχίες Κ/Β ΝΙΚΗ

Η μείωση των οροφών των εξοπλισμών καθώς και η νέα δομή δυνάμεων επιφέρει μείωση των λειτουργικών εξόδων σταδιακά στα έτη 2004, 2005 και 2006 κατά 18% περίπου από τα επίπεδα του 2003 (περίπου 250.000.000 ευρώ σε ετήσια βάση), ενώ οι νέες οροφές πιστώσεων για εξοπλισμούς από το έτος 2010 έως το 2015 θα είναι μειωμένες σε σχέση με τα επίπεδα της τρέχουσας δεκαετίας κατά περίπου στο 50%. Με αυτό τον τρόπο το σύνολο των αμυντικών δαπανών για την περίοδο 2010 - 2015 σε ποσοστό του ΑΕΠ θα σταθεροποιηθεί περίπου στο 2,7% σε σχέση με το επίπεδο του 3,5% που ήδη έχει επιτευχθεί (σε σύγκριση με 4,9% του ΑΕΠ το 2000).

Υποδομή

Για την υποστήριξη της αναδιοργάνωσης του ΣΞ με την απαιτούμενη υποδομή έχουν σχεδιαστεί:

 • H δημιουργία πολυδύναμων στρατοπέδων με συγχώνευση ή σύμπτυξη των υφισταμένων με κύριο στόχο την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης
 • H κατασκευή σύγχρονων υπόστεγων μακράς εναποθήκευσης
 • H κατασκευή ελαφρών και τυποποιημένων εγκαταστάσεων, αποσυναρμολογούμενης ανωδομής ώστε να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς αυτής σε άλλη θέση εφόσον παραστεί ανάγκη

Για την κατασκευή των έργων υποδομής Α φάσης θα υπάρξει μια οικονομική επιβάρυνση ύψους 60.000.000 ευρώ. Το κόστος των έργων της Β φάσης θα υπολογισθεί μετά τη σύνταξη των μελετών που είναι σε εξέλιξη, ενώ με τη νέα δομή αποδεσμεύονται περίπου 100 έως 120 στρατόπεδα σε ολόκληρη τη χώρα. Επιδιώκεται η άντληση πόρων για την υλοποίηση του προγράμματος με την αξιοποίηση των στρατοπέδων από την αρμόδια Υπηρεσία αξιοποιήσεως Στρατοπέδων του ΥΕΘΑ.

Γ.Ανδρουλάκης - 24 Φεβρουαρίου 2002

Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής