Μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό

Το 2002 ανακοινώθηκε ένα πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση πάγιων προβλημάτων του στρατιωτικού προσωπικού. Ανάμεσα στα πιο σημαντικά περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Καθιερώθηκε, η χορήγηση αποζημίωσης στα στελέχη που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία τις Κυριακές και επίσημες αργίες (1 ημέρα για τους ανώτερους και ½ για τους λοιπούς)
 • Χορηγήθηκε το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας (20.000 δρχ.) σε 621 επιπλέον δικαιούχους
 • Αυξήθηκε κατά 12% το μέρισμα που χορηγεί το ΜΤΣ στους μερισματούχους, για το έτος 2002
 • Αυξήθηκε κατά 20% η οικονομική ενίσχυση που χορηγεί ο ΕΚΟΕΜΣ στους μερισματούχους για το έτος 2002
 • Αυξήθηκε το ποσοστό της προκαταβολής που χορηγεί το ΤΑΣ στους μετόχους του από 40% σε 60%
 • Αναθεωρήθηκε προς όφελος των δικαιούχων ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί το ΤΑΣ
 • Μειώθηκε από 7% σε 4% το επιτόκιο των δανείων που χορηγεί το ΜΤΣ στους μετοχομερισματούχους και υπαλλήλους του, για την αντιμετώπιση επιτακτικών αναγκών

Επίσης καθιερώθηκε:

 • Η χορήγηση μηνιαίως 2 Ημερών Εκτός Eδρας, επιπλέον των προβλεπομένων, στα στελέχη της Ζ' ΜΑΚ
 • Η αποζημίωση των ειδικευομένων στρατιωτικών ιατρών που εκτελούν εκπαιδευτικές εφημερίες στο 401 ΓΣΝΑ, 424 Γ.Σ.Ν.Θ. και ΝΙΜΤΣ (15.000 δρχ. κατά εφημερία και μέχρι 5 το μήνα)
 • Η αποζημίωση των στρατιωτικών γιατρών κρισίμων ειδικοτήτων που εφημερεύουν στο 401 ΓΣΝΑ και στο 424 ΓΣΝE για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών (25.000 δρχ. για κάθε εφημερία)
 • Η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης των ΕΠΥ στους νόμιμους κληρονόμους, σε περίπτωση θανάτου των ιδίων
 • Θεσμοθετήθηκε η ασφάλιση του εθελοντικού προσωπικού των Ν. 445/74, 705/77, 1513/85, 1848/89, στα ΜΤΣ και ΤΑΣ
 • Καθορίστηκε η ετήσια οικονομική ενίσχυση ορφανών τέκνων θανόντων στρατιωτικών

Το μισθολόγιο των αξιωματικών επίσης αναπροσαρμόστηκε, ενώ το καλοκαίρι του 2007 ανακοινώθηκε και νέα αναπροσαρμογή των μισθών για τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς.

Μέριμνα για το προσωπικό

 • Βελτιώθηκε το σύστημα μοριοποίησης των κριτηρίων επιλογής των μονίμων στελεχών για μετάθεση στη νήσο "Κ", ώστε αυτά να γίνουν πλέον αξιοκρατικά
 • Λήφθησαν ευεργετικά μέτρα (χορήγηση εφάπαξ οικονομικής βοήθειας, κατ' εξαίρεση μετάθεση κ.λπ.), για την άμβλυνση των προβλημάτων των στελεχών, που προκαλούνται από έκτακτα και εξαιρετικά δυσάρεστα γεγονότα
 • Ρυθμίστηκαν τα θέματα που αφορούν τις μεταθέσεις καθώς και τη χορήγηση άλλων παροχών, για τα πολύτεκνα στελέχη καθώς και τα στελέχη που έχουν τέκνα με ειδικές ανάγκες

Επίσης καθιερώθηκαν:

 • Η απαλλαγή των γυναικών την επομένη 24ωρης υπηρεσίας στο γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό που έχει 3 τέκνα και άνω, εκ των οποίων το 1 διανύει προσχολική ηλικία καθώς και για τα στελέχη (άνδρες και γυναίκες) που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες ή είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
 • Η αποδέσμευση των στελεχών, που είναι μητέρες ανηλίκων τέκνων και συνυπηρετούν με τους συζύγους τους, ώστε να μη συμμετέχουν ταυτόχρονα με αυτούς σε ασκήσεις ή επιφυλακές που απαιτούν διανυκτέρευση
 • Η υποχρεωτική χορήγηση των προβλεπομένων αδειών μικρής διάρκειας
 • Η απαλλαγή των γυναικών από υπηρεσίες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και τη χρήση Η/Υ, με τη γνωστοποίηση της κύησης στην υπηρεσία
 • Η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών, σε στελέχη γυναίκες των οποίων οι σύζυγοι είναι στρατιωτικοί και υπηρετούν στο εξωτερικό
 • Ο μπερές χρώματος σκούρου μπλε για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, πλην του προσωπικού των Έιδικών Δυνάμεων, Τεθωρακισμένων, Αεροπορίας Στρατού, 71 Α/Μ ΤΑΞ και προεδρικής φρουράς που θα φέρουν τους ήδη καθιερωμένους
 • Ο νέος αδιάβροχος επενδύτης (καπαρντίνα) Αξκών χρώματος γκρι και το θερινό μπουφάν χρώματος μαύρου, για όλα τα στελέχη
 • Επιλύθηκε το θέμα της συνυπηρέτησης των στελεχών με το σύζυγο ή τη σύζυγο που υπηρετούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
 • Αυξήθηκε από 30 ή 40 χλμ. σε 50 ή 80 χλμ. η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση διαμονής των στελεχών από τη Φρουρά που υπηρετούν, για Έβρο και νησιά και εσωτερικό αντίστοιχα
 • Αυξήθηκε η άδεια κυήσεως τοκετού από 12 σε 14 μήνες
 • Μειώθηκε ο χρόνος στο ελάχιστο δυνατό, για την προώθηση στα ενδιάμεσα κλιμάκια των αιτήσεων και αναφορών των στελεχών για θέματα που τους απασχολούν και κυρίως των μεταθέσεων
 • Καθορίστηκε όπως, σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία στελέχους, να ορίζεται κατάλληλος Αξκός από την αρμόδια Δνση Ο-Σ του εκλιπόντος, ο οποίος θα φροντίζει για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών της οικογένειας για να τακτοποιηθούν τα συνταξιοδοτικά της ζητήματα αλλά και για να αποτελεί το σύνδεσμο της οικογένειας με την υπηρεσία
 • Τροποποιήθηκε η έναρξη του οκταημέρου μαζί με το Φύλο Πορείας λόγω μετάθεσης των στελεχών, ώστε να συμπίπτει με την επόμενη ημέρα της χορήγησης του Φ.Π, αντί την ημέρα χορήγησης

Τέλος, για το επίσης οξύ πρόβλημα της στέγασης ανακοινώθηκαν δύο μεγάλα προγράμματα. Τη συντήρηση των παλαιών και την κατασκευή άλλων 360 νέων κατοικιών αξιωματικών - υπαξιωματικών και την κατασκευή συγκροτημάτων 2.400 ξενώνων (στούντιο των δύο ατόμων) για τη στέγαση 4.800 Επαγγελματιών Οπλιτών, κυρίως στον Έβρο και τα νησιά. Το πρόγραμμα αυτό είναι τριετούς διάρκειας, αλλά θα ξεκινήσει η υλοποίηση του από το 2003 και ο πρώτος αριθμός των κατοικιών και συγκροτημάτων θα είναι έτοιμος στο τέλος του 2003. Παράλληλα αποφασίστηκε η ίδρυση 10 αθλητικών κέντρων, σε φρουρές που είναι πολυπληθείς, και βρεφονηπιακών σταθμών, εκ των οποίων ο πρώτος λειτουργεί ήδη στην Αθήνα και θα ακολουθήσουν και άλλοι σε διάφορα άλλα σημεία όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση στελεχών.

Γ.Ανδρουλάκης - 24 Φεβρουαρίου 2002

Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής