Υπολογισμός μορίων

Διαχειριστής Ιστοσελίδας: Greek Army (υπεύθυνος περιεχομένου)

Επιλέξτε την προκήρυξη που σας ενδιαφέρει από την παρακάτω λίστα διαθέσιμων διαγωνισμών για σώματα ασφαλείας, όπως Επαγγελματίες οπλίτες και Ειδικούς Φρουρούς.

Διαθέσιμες προκηρύξεις

Εάν εντοπίσατε κάποιο πρόβλημα ή κάτι που θα μπορούσε να βελτιωθεί στη λειτουργία της φόρμας, μπορείτε να το αναφέρετε στη σχετική συζήτηση του forum.